Testy penetracyjne infrastruktury

W ramach testów penetracyjnych infrastruktury przeprowadzimy symulowany atak cybernetyczny na infrastrukturę IT Twojej organizacji.

Dzięki temu poznasz luki w zabezpieczeniach, możliwość ich wykorzystania przez cyberprzestępców oraz stopień potencjalnych szkód. Raport z działania ułatwi Ci zaplanowanie i wdrożenie odpowiedniego zabezpieczenia systemu.

Realizujemy testy penetracyjne infrastruktury na obszarach: styk sieci lokalnej z Internetem, wewnętrzna sieć firmy, firmowe sieci Wi-Fi.

Testy bezpieczeństwa styku sieci firmowej z Internetem

 • Analiza udostępnianych przez firmę usług
 • Weryfikacja istnienia podatności umożliwiających przejęcie elementów infrastruktury
 • Ocena potencjału do eskalacji uprawnień

Weryfikujemy potencjalne możliwości zaatakowania infrastruktury Klienta przez atakującego znajdującego się w Internecie. Szczegółowo analizujemy wszystkie usługi udostępniane (świadomie lub nieświadomie) przez Klienta na wykorzystywanych przez niego publicznych adresach IP. Każda z dostępnych usług jest badana pod kątem występowania w niej podatności, pozwalającej na przejęcie maszyny, na której jest uruchomiona. W przypadku odnalezienia tego typu podatności i uzyskania zdalnego dostępu, podczas dalszych testów analizujemy możliwości lokalnej eskalacji uprawnień i dalszego przejmowania infrastruktury klienta.

Testy bezpieczeństwa wewnętrznej sieci firmy

 • Ocena barier między podsieciami o różnym poziomie bezpieczeństwa
 • Weryfikacja obecności i poprawności działania NAC (Network Access Control)
 • Skanowanie pod kątem otwartych portów i możliwego przejęcia kontroli dostępu
 • Zastosowanie siedmioetapowego modelu PTES

Weryfikujemy czy sieci wewnętrzne są odpowiednio zaprojektowane pod kątem segmentacji i filtrowania ruchu pomiędzy podsieciami o różnym poziomie bezpieczeństwa. Wykryte w sieci maszyny są skanowane pod kątem otwartych portów, a każdą z dostępnych w ten sposób usług sprawdzamy pod kątem możliwości i zakresu jej wykorzystania do przejęcia kontroli nad daną maszyną. W przypadku uzyskania dostępu weryfikowany jest poziom uprawnień, a system sprawdzany jest w kierunku ich możliwej, lokalnej eskalacji do poziomu konta Administratora lub root’a. Testy wykonujemy w oparciu o siedmioetapowy model PTES (Penetration Testing Execution Standard).

Testy bezpieczeństwa Wi-Fi

 • Weryfikacja bezpieczeństwa Access Pointów
 • Analiza występowania potencjalnych Rogue Wireless Devices
 • Opcjonalna weryfikacja bezpieczeństwa stacji klienckich łączących się do sieci WI-FI

Weryfikujemy bezpieczeństwo Access Pointów, pracujących w dowolnym standardzie komunikacji (802.11b/802.11a/802.11g/802.11n/802.11ac), z wykorzystaniem dowolnych mechanizmów bezpieczeństwa (WEP/WPA/WPA2/WPA3 Personal/Enterprise). Możemy również sprawdzić bezpieczeństwo stacji klienckich, łączących się z sieciami Wi-Fi oraz przeanalizować dostępne sieci pod kątem występowania potencjalnych Rogue Wireless Devices (urządzeń wpiętych do firmowej sieci lokalnej, które w sposób nieupoważniony mogą zapewniać dostęp do tej sieci poprzez dodatkową sieć Wi-Fi).

Korzyści testów penetracyjnych infrastruktury:
 • Dostarczenie informacji o podatnościach systemu oraz możliwościach ich wykorzystania do uzyskania nieautoryzowanego dostępu do chronionych danych
 • Rozpoznanie słabych punktów infrastruktury IT
 • Pomoc w ustaleniu priorytetów w zarządzaniu ryzykiem
 • Wskazanie metod usprawnienia systemu
 • Ocena zasadności inwestycji w zaawansowane technologie związane z bezpieczeństwem IT
 • Spełnienie wymogów regulacji prawnych lub wynikających z innych zobowiązań organizacji
Chcesz uzyskać więcej informacji?
Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji!

Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.polityka prywatności