Usługi

Sprawdzimy, jak w kontekście przestrzegania procedur bezpieczeństwa funkcjonuje często najsłabszy element systemu obrony Twojej organizacji – personel.

Nawet najbardziej zaawansowane rozwiązania technologiczne nie wystarczą, kiedy zespół pracowników pozostaje nieodporny na zewnętrzne ataki.

Celem testów socjotechnicznych jest – analogiczne do realnego ataku – uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do danych, poufnych informacji o firmie, haseł, systemów, użytkowników czy pomieszczeń za pomocą precyzyjnie zaplanowanej manipulacji. Tego rodzaju testy mają na celu zweryfikować, na ile pracownicy Klienta przestrzegają firmowych polityk bezpieczeństwa, zdroworozsądkowych praktyk w obszarze komunikacji cyfrowej i czy zachowują odpowiednią czujność w sytuacjach, kiedy mogą się stać celem ataku socjotechnicznego.

Podczas testów stosujemy techniki skuteczne w świecie cyberprzestępczości, takie jak:

 • phishing
 • baiting
 • link scam
 • pretexting
 • odgrywanie ról
 • brute force

Poszczególne testy socjotechniczne mogą dotyczyć wszystkich pracowników firmy, konkretnych działów lub pojedynczych osób.

Prowadzone przez nas badania zawsze poprzedzone są tzw. „białym wywiadem” (OSINT – Open- Source Intelligence), podczas którego zbieramy dane o firmie z ogólnodostępnych źródeł. Korzystamy z wielu różnych kanałów komunikacji:

 • poczty elektronicznej
 • mediów społecznościowych
 • rozmów telefonicznych
 • fizycznych nośników danych
 • bezpośrednich rozmów

Zgromadzone w ten sposób informacje mogą poprawić skuteczność ataku, dzięki lepszemu dopasowaniu scenariusza testu do konkretnej sytuacji.

Korzyści testów socjotechnicznych:

Chcesz uzyskać więcej informacji?

Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji!

Click me!